Zelený klastr

 

       

 Marketingové a informační centrum

 

 ředitel Klastra - Ing Peter Repčík

 

 

Zakladajíci členové Klastra

 

     

 

  • V rámci klastru je vytvořeno marketingové a informační centrum, které nabízí následující služby:
  • Vyhledávání v databázi údajů o zelených technologiích, které jsou dostupné na trhu pro potřeby různých uživatelů a které lze využít v rámci příhraničního regionu.
  • Využití knihovny odborné literatury z oblastí zelených technologií.
  • Rešerše z analytických dokumentů „Rozvoj a využití inovativních a zelených technologií„.
  • Konzultační služby odborníků z oborů zelených technologií.
  • Propagace zelených technologií mezi odbornou a širší veřejností.

Kontakt na infocentrum

http://www.zelenyklastr.cz/kontakt

Databáze zelených technologií: http://zk.fmk.ucm.sk/