Stratégia energetiky

Stratégie energetiky


- Zvýšení podílu investic do projektů udržitelné energie

   v nadchádzprogramovom období 2014-2020

- Využívání strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu

   Konkurenceschopnost a hospodářský růst

- Zvyšování energetické účinnosti a zvýšení využívání OZE

- Snížení tvorby emisí

- Energie zvyšování energetické účinnosti na straně výroby ale

  i spotřeby a zavádění progresivních technologií v energetice

- Racionální, citlivé, efektivní a regionálně odlišené využívání

   obnovitelných zdrojů