Smart Grid

 

Naše parterská organizace

http://www.smartgridcz.eu/

 

Česká technologická platforma Smart Grid představuje snadný a jednotný přístup za předem

definovaných podmínek k širokému spektru kompetencí a kapacitám vytvořených v rámci sdružení. 
To umožňuje v případě potřeby rychlé sestavení  vhodného řešitelského týmu pro projekty  v oblasti
inteligentních sítí.
Nabídka „integrovaných“ služeb zprostředkovaných platformou:
 •  Řízení projektů, zajištění chodu projektové kanceláře, zajištění kvality projektů.
   
 • Odborné studie, analýzy, studie proveditelnosti, ekonomická posouzení v oblasti
 • inteligentního měření a inteligentních sítí.
   
 • Příprava zadání pro projekty a výběrová řízení v oblasti inteligentních sítí.
   
 • Komplexní dodávky technologií pro inteligentní měření a sítě.