OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

 

http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/slovensko-cr/

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

ČR - Slovensko

Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 37,1 mil. €, tj. 40,0 % OP ČR – Slovensko

Např. budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu, rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy, budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality, podpora rozvoje digitálního obsahu, rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod.