Naše témy

 

1/Ekologické vzdělávání dětí

    Vytváří a rozvíjí prostor pro ekologické myšlení a cítění,nové inspirace ......
    Hravou formou vzdělávání a pobytem v přírodě rozdávat radost, úsměv a společenské   

     vyžití.

2/ Prevence kriminality, boj proti kriminalitě

    Speciální program pro skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy

    Zapojením složek jako Policie ČR, hasičů, lesník, médií, vzdělávacích institucích,

    psychológov do našeho programu vznikne nesmírně důležitých prevence kriminality

    u dětí a u mládeže.

3/Boj proti šikaně

    Programy pro různověké skupiny

4/ Program pro hendikepované deti

5/Ochrana a obnova životního prostředí

     Zážitkové programy a přednášky pro MŠ a ZŠ ve spolupráci s NP, LČR, VLS, ČSOP,   

     myslivci, rybáři a ornitológy

6/Připrava deti na ekologické povoláni

     Je to místo, kde si děti a mládež budou moci pro ně přijatelným způsobem

     / zážitkem vyzkoušet  vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany

     a obnovy životního prostředí

     Jde o volnočasovou aktivitu, jejímž cílem kromě smysluplného využití

     volného času dětí a mládeže je takéhravou formou přiblížit činnosti, které

      jsou pro ochranu a obnovu

     životního prostředí mimořádn  důležite : hasič, policista, lesník, ochranár přírody,

     ekolog ..

     V programu jsou i soutěže, rodinné duely, kvizy

     Nezapomněli jsme na modelování v 3D tiskárně, dítě si vyrobí svou hračku ...

     Se vším těmito činnostmi a procesy se budou moci návštěvníci: děti a dospělí

     seznámit,vyzkoušet si činnosti, které otevírají prostor pro lepší pochopení toho

    , co se v přírodě děje.

     Ponuka našého programu je reakcí na pestrost možností využití volného času

     zájmem o činnosti v rámci  hobby či zájmů, nebo alespoň smysluplným využitím

     času, aby volný čas nebyl prázdným časem

     Při tom dobrá vůně kávy, dětské menu ...

     Pokud by to bylo málo, bude připraveno ubytování rodina s dětmi, pro školy...

7/ Rozšiřovani tvůrčí zručnosti a dovednosti

     praktické remeslné worshopy
     tvoření s hlínou
     fotokurzy
     vyuky ozdobného psaní
     malování

     Recepty na kosmetiku vlastní výroba

8/  Tradiční remeslá

     Představení návštěvníkům staré a zapomenuté dovednosti, ukázky starých řemesel,

    Dědictví tradičních řemesel protkané zákoutími turistických atrakcí, to vše nás

     inspirovalo k myšlenc zřízení centra odpočinku a zábavy bez rozdílu věku

     s ekologickým a společenským kontextem.

8/ Kultúra a príroda

     Hudební vzdělávací koncerty

     Hudební recitály

     Expozice fotografií a maleb přírody      

   9/Terapie přírodou

10/ Zdravý životní stýl

       přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí

 11/Prohlubovani rodinnej sounáležitosti

       programy a hry pro celé rodiny