Nejbližši akce

 

Jednáni o dotačních projektech 

Regionální rozvojovou agentúrou Šumava,

http://www.rras.cz/

......................................

Jednáni o spolupráci se společnosti Vodní cesty

http://www.vodnicesty.cz/

.........................................................................

Jednání s Národní síti Českých akčných skupín

LEADER

http://nsmascr.cz/o-nas/

.....................................