Mobilní protipovodňové zábrany

Protipovodňová ochrana životů, majetku a objektů

Ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi jsme připravili systémové řešení ochrany Vašeho majetku před povodněmi. Náš protipovodňový program tvoří povodňové zábrany - mobilní systémy na ochranu před povodněmi a přívalovým deštěm.Byly vyvinuty se záměrem minimalizovat škody
způsobené povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlené území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích, atd..)
a v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést do předem určených lokalit.

Zábrany jsou konstruovány pro ochranu rodinných domů, výrobních a skladových objektů, silnic, mostů a vlastně všech objektů a nemovitostí.

Protipovodňová ochrana pro rodinné domy a jiné nemovitosti a objekty.
 

Na snímku je přívalovým deštěm zaplavené náměstí v obci Častá

 

Preventivní systém na ochranu před přívalovým deštěm a povodněmi - mobilní hliníkové protipovodňové zábrany.

Byly vyvinuty se záměrem co nejvíce minimalizovat škody způsobené přívalovým deštěm a povodněmi. Jsou konstruovány tak, aby zvládly extrémní zatížení. Výška zábran se pohvbuje obvykle od 40 cm - 1,2 m.
V praxi je možná do výšky 3 - 4 m, nebo i v atypických rozměrech.  Závisí na podloží.

Materiál: ocel, hliníková slitina, guma odolná vodě, UV filtr. Jsou ošetřeny žárovým zinkem.

Na místech potřeby ochrany objektu se na základě jednoduchého projektu malým mechanizačním zařízením kolmo zavrtají zemní vruty v přesných rozestupech. Pozemek je třeba lokálně vyrovnat, případně ztužit. Podle tahových zkoušek na místě určení se zvolí průměr a délka šroubů /od 1 metru až do 2 metrů, v případě potřeby i delší s ohledem na skladbu podloží/.

Po zavrtání jsou šrouby v podloží fixovány silou několika tun, což umožňuje použití dostatečné síly, kterou můžeme nadzemní část zábran utáhnout oproti podloží. Tím dosáhneme extrémně pevné spojení zábrana / palisáda / - zem. Všechny zátěžové zkoušky dopadly úspěšně.

Netěsnosti, které mohou vzniknout nerovností pozemku minimalizujeme použitím gumových desek, které budou hydrostatickým tlakem dotěsnené vůči zemi. Jejich různou šířkou můžeme maximálně snížit průsaky - podle typu půdy. Ale to je už nadstandartní vlastnost - hlavním cílem zábran je odvést zátopovou vodu do předem určených lokalit.

Montáž zábrany je v případě avizování mimořádné situace velmi rychlá. Na rozdíl od např. navážení pytlů s pískem trvá jen pár minut a nevyžaduje žádné nářadí a námahu. Výhodou systému je, že je snadno odnímatelný a na místě jeho instalace jsou v době mezi povodněmi vidět pouze ochranné čepičky. Ale ty se dají preventivně před odcizením tak zakrýt tak, že místa jejich umístění jsou známé jen pověřeným pracovníkům. Takto připravený pozemek neruší celkový krajinný ráz.

Po opadnutí vody se zábrany jednoduše demontují a skladují / např. ve sklepě, garáži, v prostorách hasičského sboru, atd.. /, zaberou velmi málo místa.

Zábrany jsou konstruovány pro ochranu rodinných domů, garáži, chat, silnic, mostů a vlastně všech objektů a nemovitostí. Kromě toho - což je velmi důležité - zajistí velmi rychlou ochranu čističek vody, trafostanic, hřbitovů, atd, ... To znamená všude tam, kde při přívalových deštích vznikají ekologické a různé jiné škody.

 

     

...........................

Cílem Asociace je spolupracovat s orgány veřejné správy, odborníky a dalšími organizacemi ČR v oboru své působnosti a v této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty, poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference ke společné výměně zkušeností, ukázky protipovodňových opatření, napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy.

Asociace se podílí na rozvoji ochrany před povodněmi, na propagaci a realizaci jejich výsledků ve společenské praxi i na široké veřejnosti.
 

Prioritou Asociace je pomáhat prosazovat efektivní preventivní opatření v ochraně před povodněmi a při přípravě povodňových orgánů v rámci zpracování povodňových plánů a dalších organizačních opatření a dokumentace.
Asociace bude poskytovat informace pro veřejnost na internetu a dalších informačních médiích, pro své členy a další zájemce bude vydávat informační materiály o ochraně před povodněmi


Protipovodňová ochrana životů, krajiny, majetku a objektů.


S přechodem zimy na jaře je velmi aktuální téma povodní.