Investiční projekty

 

1/ Projekt Šumavous- lesní školka, 

2/ Příměstské tábory

- mimoškolní výchova,

- dětská skupina

2/ Dětská hřiště

- hřiště pro osady v okolí Vimperka

3/ Obnova třešňové aleje

4/ Zaržovaní vody v krajine - jezírka a nádrže na dešťovou vodu, šíření informací

5/ Šumavská naučná stezka