Finanční mechanismus EHP/Norska

 

Cílem Finančního mechanismu EHP     a Finančního mechanismu Norska     je spolufinancovat projekty ve vybraných prioritních odvětvích a posílit takschopnost nových, zpravidla slabších členských států se účastnit vnitřního trhu rozšířeného Evropského hospodářského prostoru. V období 2009-2014 patří mezi prioritní programové oblasti zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí, děti a mladiství, rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti mužů a žen, sociální začleňování a ochrana kulturního a přírodního dědictví. Pro bližší informace viz stránky Ministerstva financí     nebo http://www.eeagrants.org    .