EKO-ŠUM

                           

        EKO-ŠUM

        Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy.

        Poslání
        Posláním centra je vytvářet a rozvíjet  prostor pro nové poznání a tvorbu
        ekologickýchi kulturních hodnot Šumavy směřujících k harmonii vzájemného
        propojení člověk - příroda.
        Chceme oslovit hlavně obyvatele Vimperka a širokého okolí z Čech, z pohraniční
        oblasti Německa
        ale i odborné státní profese, s výhledem propagaci povolání pro dorůstající generaci,
        školství, zdravotnictví ...

     
  Dědictví tradičních řemesel protkané zákoutími turistických atrakcí, to vše nás
        inspirovalo k myšlence zřízení centra odpočinku a zábavy, bez rozdílu věku
        s ekologickým
        a společenským kontextom.

        Přidaná hodnota projektu jsou
        - krásná umělecká jinakost
        - informovanost o regionu Šumava
        - dovednost
        - poradenská a lektorská praxe

        Výstupní hodnoty: ekologie, dlouhodobost, zdraví, vzdělávaní, volnočasové aktivity