Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy.

06.05.2017

Projekt svým zaměřením přímo navazuje na Dětské centrum Šumavous
které nabízí krásné programy využití času děti v přírodě v této oblasti.
Projekt tak bude vsazen do příjemného, ​​ekologického prostředí, kde byla umožněna celoroční aktivita děti v přírodě
spojená se vzděláváním, zábavou a s odpočinkem.

Ve finalnim stádiu je dohoda o spolupráci s Dětským centrem Šumavous o společnej příprave programu výuky dětí ke spoznávani a ochraně přírody