Časopis troch asociaci Eko fórum

12.10.2016

Ve finálnim stádiu je připrava časopisu s pracovním názvem Eko Fórum.

Vydavatele jsou společné organizace:

Česká asocie živitního prostředí /Borová Lada /

  

Slovenská asociácia živitného prostredia / Bratislava /

 

Európska enviromnetálna asociace / Londýn /

 

     

 

Prioritní témy:

 

Prioritní témy:

 

Návrat přírody do škol,

Ochrana prírody a krajiny,

Klimatológie,

Ochrana a obnova životního prostředí,

Makroekonomické temy,

Obnovitelené zdroje energii, 

Vodni hospodářství

System zadržování vody v krajině, 

Protipovodňová ochrana, 

Ekológie, 

Dotace EU, granty, 

Propojeni akademické pudy s praxí, 

Ekologické a enviornmentalni vzdělávání,

Inovace,

Cezhraniční spolupráce CZ- SK, CZ-AT, CZ-DE,

Umění a příroda.